Fasyal Sistem MD / Ankara Toplantısı

Program sadece tıp doktorlarına açıktır.

Fasyal Sistem Fonksiyonel Anatomisi ve Biotensegrity Modeli   

Alp Ertung, H.Dip.NMT

 • Fasyal sistem temel özellikler
 • Fasyal yapılar ve katmanlar: Makrodan mikroya
 • Süperfisiyal fasya-derin fasya ve inter-intramüsküler fasyal yapıların özellikleri
 • Gövde ve ekstremite derin fasya katmanları ve “loose connective tissue” ilişkisi
 • Çok yönlü yük ve gerilim aktarımı ve propriosepsiyon konusunda özelleşmiş fasyal yapı örnekleri
 • Miyofasyal askı mekanizması modelleri: 1930’lardan günümüze

Fasyal Sistemin Güncel Tartışmaları, Pratiğimizdeki Karşılıkları

Dr Işık Akgöl, FTR Uzmanı

 • Fasyanın fonksiyonel özellikleri: Mekanik, nörolojik ve doku yeniden yapılanması
 • Bir ağrı kaynağı olarak fasya.
 • Miyofasyal askı sistemleri, gücü ve zayıflıkları… Tanı, tedavi ve egzersizde nasıl kullanabiliriz?
 • Fasya bazı idiopatik hastalıkların cevaplarını verebilir mi?
 • Fasyal sistem için terapotik disiplinler
 • Zor vakalarda fasyal uygulama olguları

 

Yer: Ortopedi Ankara

Koç Kuleleri A Blok 8. Kat No:27 Söğütözü Ankara

Program: 09:00-18:00